A Península de Bezoucos

Foi levantado polo indiano Antonio Fernández Fernández, coñecido como O Adriano, segundo os planos que el mesmo deseñou, despois de retornar de Cuba. Construída en formigón...
Foi a primeira arquitectura do concello deseñada exclusivamente para cine, aínda que tamén se celebraron sesións de baile. O edificio é un proxecto do arquitecto Vicente García Lastra...
Naceu por iniciativa da Sociedad O Pote de Amigos de las Árboles, fundada en 1926, para construír unha zona destinada á natureza, con exemplares de árbores autóctonas...
Foi promovida pola Sociedad de Instrucción y Recreo Naturales del Ayuntamiento de Fene, constituída na Habana en 1910, e levantada cos planos enviados dende Cuba...
Igual que o desaparecido Casino de Ares foi un centro cultural e recreativo, con salón de xogos, como o billar, e con celebración de bailes. Foi construído grazas á iniciativa...
Foi promovido pola Institución Escolar de Franza y Seijo, sociedade fundada na Habana en 1921 e rematado grazas ao devandito emigrante Francisco Vi- zoso. A simetría domina...
Foi promovida por Joaquín Sixto Vázquez, emigrante na Habana. O proxecto foi obra dos arquitectos cubanos Albarrán e Bibal. Trátase dunha vivenda familiar que se distingue...
Fronte á vivenda anterior atópase esta Casa Rosa, así denominada pola cor das súas fachadas. Foi construída polo emigrante na Habana Pedro Dopico Brage.
Esta pequena vivenda unifamiliar foi construída por Germán Brage. A peculiaridade principal é a aparición dunha bufarda que voa sobre a cuberta a dúas augas, con tella plana...
Colindante coa Casa Montero, foi promovido polo ferrolán e mestre de obras Manuel Esperante, emigrado primeiro en Cuba e máis tarde nos estados norteamericanos de Florida...
Nace por iniciativa da acción evanxelista en Ares, que comezara as súas primeiras predicacións en 1916, cando se inaugura o cemiterio cos cartos recadados pola colonia...
Foi fundada pola Alianza Aresana de Instrucción na Habana (Cuba) en 1904, na rúa Industria 148, casa de Domingo Troche, converténdose na pioneira de todas...
Foi o resultado da remodelación dunha casa familiar realizada polo emigrante na Habana Nicolás López Cancela. Responde ao modelo de vivendas de esquina. Como elementos máis...
Antonio Vilar, emigrante en Cuba, reforma unha antiga fábrica de salgadura para transformala en vivenda familiar de formigón. Lamentablemente, coa recente restauración...
Foi un encargo do emigrante redeño na Habana Luciano Rojo López ao mestre local José Calvo, seguindo os planos do arquitecto coruñés Juan Villaamil. As influencias...
Esta Agrupación Instructiva foi constituída na Habana en 1911 por un grupo de emigrantes naturais de San Vicente de Caamouco. Ao pouco tempo van crear unha delegación...
Foi un encargo dos irmáns Patiño, oriúndos de Cabanas e residentes na Habana, ao arquitecto local Manuel Leira y Leira para que modificara a casa materna...
Foi levantada polos irmáns Barros, orixinarios do Seixo e de Redes, seguindo o proxecto do arquitecto Viana, co sobrenome do Portugués. A vivenda sitúase...
Foi promovido por Emilio Blanco Blanco, emigrante na Arxentina. A maxestosa vivenda álzase entre unha frondosa vexetación dunha extensa finca, na que salientan un impoñente...
Tal como consta nunha placa, o templo foi promovido por José Andrés Vázquez, a súa dona Modesta Varela Grande e a súa filla Dolores Andrés Varela de Veiga. Foi custeada...

RUTA POLO PATRIMONIO INDIANO NA PENÍNSULA DE BEZOUCOS

FENE: INICIO DE RUTA

Puntos de visita do 1 ó 4

REDES

Puntos de visita 15 e 16

MUGARDOS

Puntos de visita 5 e 6

CABANAS

Puntos de visita do 17 ó 19

DIRECCIÓN A O SEIXO

Puntos de visita do 7 ó 10

LIMODRE, FENE: FIN DE RUTA

Punto de visita 20

DIRECCIÓN A LUBRE: ARES

Puntos de visita do 11 ó 14