12. ESCOLA DA ALIANZA ARESANA DE INSTRUCCIÓN

Departure Date

Daily

Views

416

12. ESCOLA DA ALIANZA ARESANA DE INSTRUCCIÓN

[1909] Eclecticismo

Rúa María, 11
[43°25'31.6"N · 8°14'45.1"W]

Foi fundada pola Alianza Aresana de Instrucción na Habana (Cuba) en 1904, na rúa Industria 148, casa de Domingo Troche, converténdose na pioneira de todas organizacións comunitarias microterritoriais que agromaron posteriormente por numerosos lugares de Galicia. Cos planos enviados dende A Habana, abría o primeiro pavillón do grupo escolar do Porto en 1909, des- tinado exclusivamente a nenos. En 1911 péchase cunha muralla de pedra con reixa de ferro, da que sobresaen as pilastras que sosteñen a porta de acceso. Agustín Bendamio Leiro foi o que aportou a maior parte dos cartos para o pavillón central, inaugurado en 1936.

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
12. ESCOLA DA ALIANZA ARESANA DE INSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0 Anytime

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal 0.00
Total 0.00

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is